Denne personvernerklæringen omfatter hvordan Sports Nutrition+ AS innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene om deg.

Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider / systemer som er eid og driftet av andre virksomheter. Disse omfatter:

1. Mailchimp.com (For lagring av e-post adresser)
2. analytics.google.com ( IP nummer lagres anonymt via Google Analytics)
3. Facebook pixel (For sporing på facebook)
4. tawk.to (For kundesupport chat)
5. 24sevenoffice.no (ERP system)
6. DNB ASA (Factoring tjeneste)
7. Consignor.no (Frakt behandling)
8. Schenker AG / Posten Norge AS / AS Moss Transportforum (Transportører)

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til:

Sports Nutrition+ AS
Skredderveien 12
1537 Moss
69208989
post@sportsnutrition.no

Sports Nutrition+ AS er ansvarlig av behandling for dine personopplysninger.
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine hos oss er Arild Svenson

Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:
Bruk av epostadresse til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via våre nettsider
Din IP-adresse er anonym, men kan brukes til oppfølgende digital reklame via remarketing.
Vi har en maks visning på 4 visninger per dag til din IP liste via Google Adwords.

Statistikk
Vi benytter Google Analytics som lagrer anonyme data om statistikk. Dette gir oss brukergenererte data som er anonyme, men som kan hjelpe oss å forbedre innhold og brukervennlighet for siden.

Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:
Hvor mange besøker nettstedet, besøkvarighet, hvilken nettleser besøk kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.

Pikseltagger fra Facebook
Facebook Remarketing: Facebook pikseltagger innebærer at det plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din som kan sende et varsel til Facebook for å orientere Facebook om at du har vært inne på den nettsiden som Facebook pixeltaggen er knyttet til. Denne teknologien kan i teorien anvendes til å eksponere deg for Sports Nutrition+ AS i din Facebook “feed”. Bruk personverninnstillingene dine på Facebook for å begrense eksponeringen for slik markedsføring.

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter.
Mer informasjon om anonymiserte IP kan finnes her:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=no

Personlige opplysninger
I forbindelse med kundeforhold er vi pålagt å innhente opplysninger som navn, adresse, organisasjonsnummer og øvrig nødvendig informasjon. Disse opplysningene benytter vi kun for å behandle ditt kundeforhold, gjennom for eksempel å svare på forespørsler, utføre ordre eller gi deg adgang til kundenettet.

Vi tar vare på de opplysningene du gir oss så lenge vårt kundeforhold består. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi også ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig. Dette for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

Nyhetsbrev og henvendelse via skjema, webchat eller tilsendt e-post
For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må fornavn, etternavn og epostadresse registreres. Ved bruk av kontakt skjema, vil vi også be om telefonnummer.

Ved henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider eller at du sender e-post til oss med e-post tjenester, vil alle innsendte data kunne bli lagret., Du har retten til når som helst å få data slettet og også få lagret data overført på fil levert til deg.

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte og godkjente personell i virksomheten som behandler informasjonen du gir ut.

Dette ivaretas med gode rutiner for personvernopplysninger.

Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen.

Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter.

Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Moss i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres.

Sist revidert: 05.06.2018